返回顶部

Befaamd innovaticecentrum
Verhaert 新产品和服务是 befaand innovatecentrum at vernieuwende producten en systemen ontwikkkelt voor verschillende sectoren: industrie,lifestyle,medische en open bare sector.这是一个创新的实验室。Beide ondernemingen werken nauw samen om nieuwe idee é n toe te spitsen op de waarden van JORI: duurzaamheid 设计,舒适。De reeds jarenlange samenwerking tussen beide bedrijven werpt duidelijk zijn vruchten af.Voorbeelden hiervan zijn het ontwerp van het gepatenteerde relaxmechanme en de modellen Longueville Landscape,Chillap en Calypso.