返回顶部

Op het gebruik van het JORI-outletplatform (verder 'JORI-outlet' genoemd) zijn de hieronder vernoemde afspraken en gebruikersvoorwaarden van toepasing.Joi verzoekt u deze dan ook aandachtig door te neman.门 gebruik te maken van JORI-Outlet gaat u akkoord 遇到了他的 bindende karakter van deze afspraken en voorwaarden。

Joi-Outlet 是一个消费平台,它是一个开放的展示平台。U kunt deze modellen rechtstreeks aankopen bij de handelszaak die het destreffende model aanbiet via het outletplatform.

De op jor-Outlet weergeven afbeeldingen trachten de algehele vormgeving en de stat van het product zo goed als mogelijk weer te geven,maar kunnen door allerhande omstandigheden steeds afwijken van het werkelijke product。

Bij elke weergeven aanbieding wordt steds de joi-dealer vermeld die het aanbiedt.Elke afzonderlijke aanbieding wordt dan ook onder volledige verantwoordelijkheid van die specifieke dealer opgeladen op joi-Outlet.

De via jor-Outlet uitgewisselde informatie heeft heeen rechtsgeldigheid als contractuele overeenkomst,noch met jor nv,noch met de andere vermelde handelspartners (d.i.Joi-dealers)。Deze info 是一个最好的网站。188金宝搏 网址
Definitieve en bindende overeenkomsten dienen rechtstreeks,separaat en ter plekke met De handelspartner in kwestie te worden gesloten.
Dit geldt ook voor de geldende garantievoorwaarden en leveringsaspraken.

Hoewel JORI erover waakt om de aanbiedingen op JORI-Outlet permanent actueel te houden,komt het voor dat producten tussentijds reeds zijn verkocht.我们 kunnen daarom niet garanden dat de weergeven aanbiedingen 战马 100% actueel,volledig en correct zijn.

Aan de door onze handelspartners meegeven info op joi-Outlet kunt u geen rechten ontlenen.Noch naar de handelspartner toe,noch naar JORI nv toe。Joi kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor andere 网站 waarnaar vanaf joi-Outlet wordt verwezen,dit 遇到了 behulp van 超链接。Voor de daar verstrekte in houd aanvaardt joi dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Joi 是 vertraagde weergave 的 eveneens niet voor het verlies,de te late of vertraagde weergave,de verandering,操纵者/het verkeerd van gegevens tijdens of na de gegevevensinvoer,-vastlegging of-overdracht。Dit kan het gevolg zijn van vreemde gegevensnetwerken,telefoonverbindingen/de hardware en software van de gebruikers en/of derden die daar gebruik van maken.

De inhoud van JORI-Outlet en alle daarin opogenen gegevens worden onder voorbehoud verstrekt en kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd en/of aangevuld.